Nyhedsbrev nr. 1 januar 2024 årgang 20

Læs sidste nye nyhedsbrev fra Holbæk Lærerkreds her

Nyhedsbrev nr. 1 januar 2024 årgang 20

  • Generalforsamling og valg af ny kredsstyrelse
  • Aflønning for arbejde på Store Bededag
  • Medlemsarrangementer – biograftur for alle og pensionsmøde for medlemmer over 55 år
  • Opfølgning på spørgsmålet om justeret tildelingsmodel – tidspres er ikke fremmende for gode løsninger
  • Budget 2025 – arbejdet med effektiviseringer, besparelser og politisk råderum

Emner

Målgruppe