Nyhedsbrev nr. 2 marts 2023 årgang 19

Læs sidste nye nyhedsbrev fra Holbæk Lærerkreds

Nyhedsbrev nr. 2 marts 2023 årgang 19

  • Generalforsamling fredag d. 24. marts klokken 16 i Gislinge
  • Inspirationsmøder om kønsbevidsthed i Folkeskolen
  • Medlemskursus på Frederiksdal d. 14. og 15. april

  • Kredsens høringssvar til besparelsesforslagene på bl.a. skoleområdet
  • TR-valg – nu også med suppleantvalg på skoler med kun én matrikel –i løbet af marts

Emner

Målgruppe