Nyhedsbrev nr. 5 maj årgang 18

Læs sidste ny nyhedsbrev fra Holbæk Lærerkreds her

Nyhedsbrev nr 5 maj årgang 18 2022 

  • Situationen omkring de ukrainske flygtningebørn
  • Fagfordeling og jeres samtaler med en leder om jeres arbejdsopgaver næste skoleår
  • Fremtidens specialundervisning og den inkluderende folkeskole
  • Frihedsforsøget
  • Stor udskiftning af pædagogiske ledere på de mindre skoleafdelinger, der er koblet op på en større skole
  • Pensionistudflugt til Svanholm
  • Den gode gamle analoge lærerkalender for næste skoleår er kommet
  • Stor medlemsfest fredag d. 3. juni på Filmtorvet – husk at melde jer til

Emner

Målgruppe