Nyhedsbrev nr. 7 årgang 18 2022

Læs sidste nye nyhedsbrev fra Holbæk Lærerkreds her

Nyhedsbrev nr. 7 årgang 18 aug 2022

 • Velkommen tilbage

 • Nye kolleger - tag godt imod dem

 • Manglende rengøring ved skolestart

 • Fortsatte store udfordringer i forhold til hvor
  meget de tekniske servicemedarbejdere må

 • Nu kommer der flere elever fra Ukraine

 • Fritvalgstillæg kommer det derhen, hvor jeg gerne vil?

 • Kontakt os hvis I skifter job til en anden overenskomst eller går på pension

 • Prognoserne siger flere elever - specielt i Holbæk By

 • Skolepolitiske udmeldinger

Emner

Målgruppe