Nyhedsbrev nr. 1 Årgang Januar 2020

Læs det sidste nye nyhedsbrev fra Holbæk Lærerkreds her

Nyhedsbreve udsendes til alle medlemmer, der har tilkendegivet at de ønsker nyheder mm fra Danmarks Lærerforening. 

Du kan se dine egne oplysninger under "min side".

Nyhedsbrev nr. 1 årgang Januar 2020

  • Generalforsamling med valg til kredsstyrelsen
  • Lønstigning
  • Inklusionen er fortsat i fokus i Kredsstyrelsen
  • Ny tildelingsmodel af skolemidler
  • Invitationer til Aula superbrugere, lærere i specialtilbud, og til et møde om Lærerkommissionens rapporten

Emner

Målgruppe