Om Kreds 52

Kredsstyrelsen

Præsentation af kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen hvert andet år. Fra den 1. april 2018 består Holbæk Lærerkreds' kredsstyrelse af følgende medlemmer:

Hans Junker

Hans Junker

Formand

Katrinedalskolen, afd. Tuse

Trine Bollhorn

Trine Bollhorn

Næstformand

Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Betina Elmdam

Betina Elmdam

Kasserer

Katrinedalskolen, afd. Svinninge

Jesper Nielsen

Jesper Nielsen

Holbæk By Skole, afd. Absalon

Hanne Kilt

Hanne Kilt

Kildedamsskolen, afd. Ugerløse

Louise Hjelm Villadsen

Louise Hjelm Villadsen

Skovvejens skole, afd. Jyderrup

Tanja Robrahn

Tanja Robrahn

Skovejens Skole, afd. Nr. Jernløse