Kredsstyrelsen

Præsentation af kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen hvert andet år. 

Fra den 1. april 2018 består Holbæk Lærerkreds' kredsstyrelse af flg. medlemmer: 

Hans Junker, Formand - Katrinedalskolen, afd. Tuse

Trine Bollhorn, Næstformand - Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken

Betina Elmdam, Kasserer - Katrinedalskolen, afd. Svinninge 

Jesper Nielsen - Holbæk By Skole, afd. Absalon

Hanne Kilt - Kildedamsskolen afd. Ugerløse 

Louise Hjelm Villadsen- Skovvejens skole afd. Jyderup 

Annette Volfing Højager - Holbæk By Skole afd Absalon