Generalforsamling 2015

Fredag d. 20 marts 2015, blev der afholdt Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds.
Paaskelijle

GENERALFORSAMLING 2015

Udsendt før:

Skriftlig beretning

Dagsorden

Regnskab

Forslag til vedtægtsændring

Udsendt efter:

Mundtlig beretning

Referat