Om Kreds 52 Aktiviteter

Kalender

Kommende aktiviteter

2019

Dato                                    Aktivitet  

25-26. Januar                   Medlemskursus

28. januar                         Kredsstyrelsesmøde

5. februar                          TR-møde

18. februar                        Kredsstyrelsesmøde

25. februar                        Kredsstyrelsesmøde

4. marts                            Kredsstyrelsesmøde

5. marts                            TR+AMR-møde

18. marts                          Kredsstyrelsesmøde

22. marts                          Generalforsamling

2. april                              TR-møde

8. april                              Kredsstyrelsesmøde

29. april                            Kredsstyrelsesmøde

6. maj                               Kredsstyrelsesmøde

7. maj                               TR-møde

20. maj                             Kredsstyrelsesmøde

3. juni                               Kredsstyrelsesmøde

4. juni                               TR-møde

14.juni                              TR+AMR afslutning

17.juni                               Kredsstyrelsesmøde