Åbent brev

Kredstyrelsen har den 27. februar 2017 sendt et åbent brev til Udvalget for læring og trivsel og kommunens borgmester

"Åbent brev til Udvalget for Læring og Trivsel for Børn og Unge og borgmester Søren Kjærsgaard 

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet onsdag d. 8. marts 2017 kan vi se, at der skal behandles et forslag om nedskæring af antallet af ugentlige pædagogtimer i folkeskolen fra 12 til 9 timer. 

Konsekvenserne af dette har adskillige parter på området tydeliggjort i forbindelse med de indsendte høringssvar – bl.a. yderligere vanskeliggørelse af inklusionsopgaven, en væsentlig reduktion i mulighederne for at få undervisningen bragt uden for klasselokalerne og et øget pres på såvel lærere som pædagoger i det daglige. Trivsel og kvalitet i folkeskolen vil kun blive ringere hvis denne beslutning går igennem. Vi fraråder på det kraftigste at skære i antallet af pædagog-timer i undervisningen og anbefaler, at man prøver at se på andre områder, hvor der evt. kan hentes nogle midler fx lejrskoler, svømmeundervisning og nogle af de mange indsatsområder, der kræver mange resurser lokalt.

At de mange beslutninger og ændringer i skolestrukturen ikke altid er hensigtsmæssige eller giver de bedste løsninger er placeringen af elever i pavilloner på Holbæk Byskole afd. Bjergmarken et godt eksempel på. Sammenlægningen af afdeling Østre og Bjergmarken på samme matrikel kan nu medføre, at en hel del elever igen skal flyttes rundt, inden de og deres lærere har fundet deres egne ben at stå på.

Folkeskolen i Holbæk har været stærkt påvirket og kraftigt ændret som følge af adskillige omlægninger af skolestrukturen, ændringer i ledelsernes antal, placering og opgaver. Lærernes arbejdsvilkår blev kraftigt ændret som en følge af lockouten i 2013 og efterfølgende byrådets ønske om ikke at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne. Samtidig med dette, er der indført en meget omfattende reform. Der blev kort tid efter indførsel af reformen kommunalt lagt store ambitioner for forskellige projekter omkring folkeskolen herunder tre Mærskprojekter, væsentlige ændringer i skolernes dagligdag – fx fjernelse af klasselæreropgaven - indførelse af indtil flere elektroniske portaler efter hinanden og kompetenceudvikling i dansk og matematik. Disse ambitioner er med de nuværende resurser i praksis umulige at indfri og tager både tid og resurser fra kerneopgaven, som er elevernes undervisning, skole-hjemsamarbejdet og at give det pædagogiske personale tid og mulighed for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen.

Vi opfordrer kraftigt til, at politikerne ser på alle de tiltag, der er gang i og at få skabt en sammenhæng mellem ambitioner, resurser og virkeligheden ude på skolerne. Der er ikke mange tegn på, at det bliver økonomisk bedre de næste par år, ligesom de konstante ændringer på såvel normalområdet som på specialområdet ikke fremmer medarbejdernes muligheder for at kunne løse deres opgaver.

Holbæk Lærerkreds opfordrer kraftigt til, fremover at inddrage lærerne bl.a. ved at lave en aftale om arbejdstid, men også give lærerne indflydelse på projekter og indsatsområder på folkeskoleområdet.

Med venlig hilsen, en samlet kredsstyrelse for Holbæk Lærerkreds

Formand Jens Rohrberg
Næstformand Jesper Nielsen
Annette Volfing Højager
Betina Elmdam
Hanne Kilt
Hans Junker
Trine Bollhorn"

Emner

Målgruppe