Planlægnings-grundlaget

Planlægningsgrundlaget kan nu findes i vores "arkivskab".

Planlægningsgrundlaget for lærere og børnehaveklasseledere i Folkeskolen, Børnespecialcenteret, Undervisningstilbud under 10. klassecenteret og CSU i Holbæk kommune er udarbejdet i samarbejde mellem skolelederne, skolechefen og Danmarks Lærerforening, Kreds 52 og er sidst justeret d. 18/5-2017.

Planlægninsgrundlaget og de lønaftaler der er på Holbæk Lærerkreds' områder findes her på hjemmesiden under "Arkivskabet" > "Aftaler".

Emner

Målgruppe