Aftaler

Arbejdstiden reguleres udover den centrale arbejdstidsaftale også af en kommunal aftale mellem lærerkredsen og kommunen, samt af lokale aftaler foretaget på skolen mellem tillidsrepræsentant og skoleleder. Den kommunale aftale for folkeskolen kan ses her på hjemmesiden mens skoleaftalerne kan ses hos skoleleder eller tillidsrepræsentant. Har du særlige spørgsmål omkring arbejdstid, løn eller aftaler for andre områder er du velkommen til at henvende dig til kredsen. Kredsformanden har kompetencen til at forhandle lønnen med kommune/skole.